FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षाको लागि छोटो सूची प्रकाशन तथा परिक्षा समय तालिका निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना सूचना सूचना

सूचना सूचना सूचना

सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

उखु पकेट क्षेत्रमा स्यालो टयुववेल जडान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

सूचना सूचना सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

सूचना सूचना सूचना

Pages