सूचना तथा समाचार

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना संशोधन गरिएको ।

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आसयको सूचना

लेखापरिक्षणको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

अरको सूचना न हुने जेल सम्मा परीक्षा स्थगित गुरिएको सम्बन्धमा

संछिपत सुचिमा पेका उमेदवार नामावली र परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धमा

सुचना सुचना सुचना

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

Pages