FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सहजकर्ता भर्नाको लागि सूचना आव्हान

लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना संशोधन गरिएको ।

स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आसयको सूचना

लेखापरिक्षणको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

अरको सूचना न हुने जेल सम्मा परीक्षा स्थगित गुरिएको सम्बन्धमा

संछिपत सुचिमा पेका उमेदवार नामावली र परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धमा

सुचना सुचना सुचना

Pages