FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

परिक्षा तालिका संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

सूचना सूचना सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

दिगो तथा उथ्थानशिल खाद्य प्रणालीको लागि पर्यावरणिय कृषि सम्मेलन २०७९

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धी सुचना

आ.व.२०७८/७९ को रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

दरभाउपत्र उपलब्ध गराउने सम्बनधी सुचना

१५ शौया अस्तालको भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

Pages