सूचना तथा समाचार

प्राविधिक आवश्यकता सम्बन्धिमा दोस्रो पटक प्रकासीत सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

यस चक्रघट्टा गा.पा.मा बेराेजगारहरु सुचिकृत हुन आउनेे बारे सुचना ।

काेराेना भाईरस राेगकाे संक्रमणका सन्दरभमा गर्भवती - स्तनपान गराउने र साना बालबालिकाकाे अामा तथा परिवारका लागि मुख्य सन्देशहरु

दस्तावेज: 

COVID 19 को विरुद्धको अभियानमा आपाङ्गता सम्बन्धि सरोकारवालाहरुका लागी मार्गनिर्देशन

दिर्धकालीन सोचमा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा

नियमित खोप सञ्चालनको सम्बन्धमा

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीकाे सवारी पास सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

Pages