FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अरको सूचना न हुने जेल सम्मा परीक्षा स्थगित गुरिएको सम्बन्धमा

संछिपत सुचिमा पेका उमेदवार नामावली र परिक्षा मिति प्रकाशन सम्बन्धमा

सुचना सुचना सुचना

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

गाँउसभामा उपस्थित भई दिनु हुने वारे ।

विशेष गाँउसभामा उपस्थित सम्बन्धमा ।

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

सुचना सुचना सुचना

Pages