सूचना तथा समाचार

राेजगार संयाेजक लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

अ हे व र कार्यालयसहयाेगीकाे लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

साना सिंचाइ याेजना संचालन सम्बन्धि सूचना

अ हे व / अ न मि काे लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

सुचना सुचना सुचना अ‍ हे व. / अ.न.मि./कार्यालय सहयाेगीकाे लिखित परीक्षा सम्बन्धमा

राेजगार स‌याेजककाे लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धित सुचना

युवा मैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहनका लागी फारम बुझाउने म्याद थप गरिएको

राेजगार संयाेजककाे लिखीत परिक्षाकाे सुचना

करार सेवामा आवेदन माग गरीएको सुचना

Pages