FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

औरहीको सडक ढलान

ग्यास सिलिन्डर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सुचना

जनता मा.वि. सुन्दरपुर नया बजार भवन निर्माण

१५ सैयाको अस्पतालको भवन निमार्ण सम्बन्धमा

चक्रघट्टा देखि सुन्दरपुर सम्म कालोपत्रे

चक्रघट्टा देखि गोईयाही सम्म कालोपत्रे

पडरिया-लखनदेही सडक स्तरोन्नती बोलपत्र सुचना

सुचना सुचना सुचना

Pages