FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण

२०७९/०८० 11/03/2022 - 14:42 PDF icon AAbi 2078-079.pdf

२०७९/८० को निती तथा कार्यक्रम

२०७८/०७९ 06/26/2022 - 13:38 PDF icon निती तथा कार्यक्रम 2079-80.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७८-०७९

७७/७८ 07/24/2021 - 20:54 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७८-०७९.pdf

विशेष गाँउसभा 2077/078

७७/७८ 05/25/2021 - 20:33 PDF icon bishesh gaun sabha विशेष.pdf

आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण

७७/७८ 05/06/2021 - 09:57 PDF icon आय र व्यय म.ले.प.pdf

२०७७/०७८ गाउँसभा

७७/७८ 07/16/2020 - 15:10 PDF icon 2077-078 गाउँसभा.pdf

वडा समितिबाट आएका योजनाहरू

७५/७६ 03/05/2019 - 11:41 PDF icon wada samitibata aayeka yojana hru1.pdf

कार्यपालिकाबाट मिति २०७५/०८/१६ गते बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू

७५/७६ 12/02/2018 - 16:55 PDF icon third Nirnaya.pdf

कार्यपालिकाबाट मिति २०७५/०८/०२ मा भएका निर्णयहरू

७५/७६ 11/22/2018 - 13:46 PDF icon nirnaya 20750802.pdf

चक्रघट्टा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/७६ का निर्णयहरू

७५/७६ 11/18/2018 - 12:19 PDF icon dosro gausabha ko nirnaya

Pages