प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत शिवनगर विद्यालयमा जिर्ण अवस्थामा रहेको भवनलाई विस्थापित गरी सरसफाई तथा सौन्दर्य को काम हुदैँ