प्रजातन्त्र दिवसको अवशरमा चक्रघट्टा गा.पा.मा सरसफाई कार्यक्रम