चक्रघट्टा गाउँपालिका सर्लाहीका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्री राजेश्वर प्रसाद साह ज्यूको अनिवार्य अवकाश पछि बिदाईका केहि झल्ल्कहरु ।