चक्रघट्टा गाउँपालिका वडा नं. ५ पडरिया लखनदेही कालोपत्रे गर्ने कामको शिलान्यास पूर्व मन्त्री एंव प्रतिनिधि सभा माननीय श्री रामेश्वर राय यादव ज्यूको कर कमल बाट सु-सम्पन्न भयो