चक्रघटा गाउपालिकाद्धारा ४४ सय घर परिवारलाई राहत बितरण गरिदै